Број бодова на тестовима

Укупан број бодова које можете да остварите на три теста је 40 – тест из математике и српског језика носе по 13, а комбиновани тест 14 бодова.

ISTRAŽUJEMO: OVO JE JEDINI NAČIN IZRAČUNAVANjA BODOVA ZA UPIS U SREDNjU  ŠKOLU!

Тај број сабира се са бодовима освојеним на основу успеха оствареног током школовања (које можете да израчунате ОВДЕ), а збир тих бодова представља укупан број бодова са којима уписујете средњу школу.