Српски језик – Видео лекције за 5. разред (РТС 3)

Четрнаеста лекција – ,,Кирија“, Бранислав Нушић

Тринаеста лекција – Бројеви

Дванаеста лекција – Заменице

Једанаеста лекција – Уметничка епика на примеру приповетке Прва бразда, М. Глишић (3.април)

Десета лекција – Уметничка епика на примеру приповетке Поход на мјесец, Б. Ћопић (1.април)

Девета лекција – Придеви (31.март)

Осма лекција – Именице (30.март)

Седма лекција – Уметничка лирика – дескриптивне песме (27.март)

Шеста лекција – Зависни падежи: акузатив, инструментал и локатив (25.март)

Пета лекција – Зависни падежи – генитив и датив (24.март)

Четврта лекција -Независни падежи – номинатив, вокатив (23.март)

Трећа лекција -Анализа и о песнику „Моја отаџбина“ А. Шантић и „Домовина“ Д. Васиљев (20.март)

Друга лекција – Падежи (18. март)

Прва лекција – Врсте речи (17. март)