Објављено у 8.разред, Uncategorized

Припрема за завршни испит – творба речи

građenje ili tvorba reči*Творба речи важи за једну од тежих области по мишљењу већине ученика. Да бисте успешно савладали то градиво, предлажем да се прво подсетите ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА, а затим да пређете на ЗАДАТКЕ.