Објављено у 6.разред

Епске народне песме – косовски тематски круг

Наредних дана шестаци ће се бавити проучавањем народних епских песама, које припадају косовском тематском кругу.

Потребно је прочитати све песме из Читанке, али и додатне песме: Мусић Стеван и Косанчић Иван уходи Турке.

Да бисте у потпуности разумели косовску легенду, препоручујем вам да прочитате предговор Антологији народних јуначких песама Војислава Ђурића.