Објављено у 6.разред

Иницијални тестови

Септембар – месец иницијалних провера. Мука за ђаке, а велики посао за нас наставнике.

Својим ученицима увек саветујем да озбиљно схвате иницијално тестирање, а под тим подразумевам 2 ствари:

1. да се припреме за тест обнављајући садржаје из претходног разреда

2. да након добијања резултата са теста обнове све оне области на чија питања нису дали тачан одговор

Иницијални тест за 6.разред, а-група

Иницијални тест за 6.разред, б-група